Folosind site-ul hairjohn.ro vă angajaţi să respectaţi Termenii şi Condiţiile de folosire prezente. Dacă nu sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile prezentate, vă rugăm să nu folosiţi website-ul hairjohn.ro. Ne rezervăm dreptul de a modifica Termenii şi Condiţiile prezente, în întregime sau parţial, în orice moment, cu sau fără trimiterea unei notificări, în prealabil. Trebuie să verificaţi întotdeauna aceşti Termeni şi Condiţii înainte de a folosi website-ul hairjohn.ro.

Faptul că dvs. continuaţi să folosiţi website-ul hairjohn.ro după afişarea modificării aceşti Termeni şi Condiţii reprezintă acceptarea de către dumneavoastră a acestor modificări. Website-ul hairjohn.ro este deţinut şi operat de societatea comercială JOHN HAIR S.R.L . Asupra conţinutului website-ului hairjohn.ro există un drept de autor în conformitate cu legislaţia aplicabilă din România şi din alte ţări. Nici unul dintre materialele prezentate în website-ul hairjohn.ro nu poate fi copiat, reprodus, distribuit, republicat, încărcat, prezentat, expediat sau transmis în nici un alt mod. Cu toate acestea, puteţi transfera materialul pentru uzul dvs. personal, necomercial. Acest lucru este posibil cu condiţia ca dumneavoastră să fiţi de acord să respectaţi orice înstiinţare referitoare la dreptul de autor sau alte restricţii conţinute în orice material inclus sau accesat prin website-ul hairjohn.ro şi să includeţi orice înstiinţare de atribuire, drept de autor sau marcă comercială sau orice restricţie în astfel de material pe care l-aţi transferat.

Nu vă este permis să folosiţi materialul transferat cu scop comercial. Modificarea materialelor sau folosirea materialelor în alte scopuri este o încălcare a dreptului de autor al JOHN HAIR S.R.L. şi a altor drepturi de proprietate intelectuală.

Sigla hairjohn.ro este marcă comercială ce aparţine societăţii JOHN HAIR S.R.L. Folosirea oricăreia dintre mărcile noastre comerciale şi a oricărui alt element conţinut în website-ul hairjohn.ro cu excepţia celor prevăzute în mod expres în Termenii şi Condiţiile de folosire prezente, este strict interzisă. În caz contrar, ne vedem nevoiţi să vă acţionăm în instanţă pentru recuperarea prejudiciului creat. În acest sens, vă invederăm prevederile art. 86 din Legea nr. 84/1998 a Mărcilor şi Indicaţiilor Geografice precum şi cele ale art.5 şi 6 din Legea nr.11/1991 cu privire la concurenţa neloială.

"Art. 86. - Orice utilizare a mărcilor sau indicaţiilor geografice, contrară practicilor loiale în activitatea industrială sau comercială, în scopul de a induce în eroare consumatorii, constituie un act de concurenţă neloială şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă de 15 milioane lei. Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătâmate."

"Art. 5. - Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei: folosirea unei firme, invenţii, mărci, indicaţii geografice, unui desen sau model industrial, unor topografii ale unui circuit integrat, unei embleme sau unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comercianţi."

Bifând căsuţa Termeni şi Condiţii clientul este de acord să primească informaţii pe mail sau telefon din partea lui hairjohn.ro. Dacă doreste să renunţe la primirea de informaţii, clientul trebuie să notifice prin mail pe hairjohn.ro